היום החזרנו לו את החיוך – בזכותכם !

היום החזרנו לו את החיוך – בזכותכם !