כל בוקר, עשרות חבילות חדשות נשלחות לקשישים ושורדי שואה!!!!

כל בוקר, עשרות חבילות חדשות נשלחות לקשישים ושורדי שואה!!!!