מתוק לי! מאות מארזי מיני מתיקה מחולקים לקשישים ושורדי שואה בכל רחבי הארץ.

מתוק לי! מאות מארזי מיני מתיקה מחולקים לקשישים ושורדי שואה בכל רחבי הארץ.