הפעלת האמבולנס הראשון בישראל למען קשישים ושורדי שואה

הפעלת האמבולנס הראשון בישראל למען קשישים ושורדי שואה