לאחר כחודש: הצרפתי שנסחף לחופי עזה קיבל את התרופות

לאחר כחודש: הצרפתי שנסחף לחופי עזה קיבל את התרופות