חלוקת סופגניות ומשחקים בבתי חולים לילדים בימי החנוכה

חלוקת סופגניות ומשחקים בבתי חולים לילדים בימי החנוכה