חלוקת תנורים ושמיכות לניצולי שואה וקשישים

חלוקת תנורים ושמיכות לניצולי שואה וקשישים