חלוקת תלושי קניה לשבת וחג למען משפחות במצוקה

חלוקת תלושי קניה לשבת וחג למען משפחות במצוקה