חלוקת ערכת חבישה עד לביתו של קשיש שנפצע

חלוקת ערכת חבישה עד לביתו של קשיש שנפצע