מסירת מיטת טיפולים חדשה למען קשיש שורד שואה חינם אין כסף

מסירת מיטת טיפולים חדשה למען קשיש שורד שואה חינם אין כסף