חלוקת עשרות מפזרי חימום למען קשישים שורדי שואה ומשפחות במצוקה

חלוקת עשרות מפזרי חימום למען קשישים שורדי שואה ומשפחות במצוקה