חלוקת עשרות ארגזי חומרי ניקוי והגיינה של חברת סנו למען קשישים ושורדי שואה

חלוקת עשרות ארגזי חומרי ניקוי והגיינה של חברת סנו למען קשישים ושורדי שואה