חלוקת תלושי קניה 'קמחא דפסחא' לפני חג הפסח!

חלוקת תלושי קניה 'קמחא דפסחא' לפני חג הפסח!