פרויקטים וחדשות הארגון

יחד נעשה מאמץ ונשמח אותם, כי אם לא אנחנו הם ישארו רעבים!
יחד נעשה להם טוב, בבית ובלב!

תמונה של חלוקת התארנות לקראת חלוקת מזון ביד אליהו לזולת

פרויקטים וחדשות