תודה

שתרמת למען קשישי ושורדי שואה כדי להחיות אותם

בחרת לתרום עבור:

סך של:

0 ₪

מספר תשלומים

סה"כ תרומה

0 ₪

תודה!